تاريخ : دوشنبه بیست و ششم تیر 1391

نوع خودرو

قیمت خودرو

حد اکثرتسهیلات

حداکثرمدت بازپرداخت

اقساط ماهیانه

پیش دریافت

چک تضمینی

 

131sl

 

000/100/96

 

000/000/30

4قسط 3ماهه

000/295/9

000/460/67

000/631/34

8قسط 3ماهه

000/471/5

000/701/67

000/649/38

12قسط 3ماهه

000/219/4

000/972/67

000/940/42

 

000/000/40

4قسط 3ماهه

000/227/12

000/913/57

000/175/46

8قسط 3ماهه

000/107/7

000/234/58

000/532/51

12قسط 3ماهه

000/431/5

000/596/58

000/253/57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیبا

 

 

12/580000

 

000/000/50

4قسط 3ماهه

000/255/15

000/846/80

000/719/57

8قسط 3ماهه

000/852/8

000/247/81

000/415/64

 

000/000/60

4قسط 3ماهه

000/186/18

000/299/71

000/262/69

8قسط 3ماهه

000/487/10

000/781/71

000/298/77

12قسط 3ماهه

000/967/7

000/324/72

000/880/85

 

000/000/70

4قسط 3ماهه

000/118/21

000/752/61

000/806/80

8قسط 3ماهه

000/123/12

000/314/62

000/181/90

12قسط 3ماهه

000/179/9

000/947/62

000/193/100ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : دوشنبه بیست و ششم تیر 1391
نوع خودرو قیمت  غیرمتالیک قیمت متالیک مدت تحویل
سایپا ۱۳۱ sl 8.670.000 8.853.000 فوری
سایپا ۱۳۱ sx 8.970.000 9.153.000 فوری
سایپا ۱۳1 ex 104.400.000 106.420.000 فوری
سایپا ۱۳2 sx 9.060.000 9.243.000 30روزه
سایپا ۱4۱ sl 8.390.000 8.573.000 30روزه
سایپا ۱4۱ sx 8.690.000 8.873.000 30روزه
سایپا ۱1۱ sl 8.800.000 8.983.000 30روزه
سایپا ۱1۱ sx 9.100.000 9.283.000 30روزه
 تیبا sx 11.640.000 11.840.000 30روزهارسال توسط سلطان
 
تاريخ : دوشنبه بیست و ششم تیر 1391
ردیف نوع خودرو قیمت به ریال
۱ تندر ۹۰ ای یک ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۳
۲ تندر ۹۰ ای دو ۰۰۰/۴۰۰/۱۷۱
۳ مگان ۲۰۰۰ ۰۰۰/۱۰۰/۳۷۲
۴ ماکسیما اتوماتیک ۰۰۰/۰۰۰/۵۷۷
۵ نیسان پیکاپ دوکابین ۰۰۰/۵۰۰/۴۱۹
۶ نیسان پیکاپ تک کابین ۰۰۰/۴۰۰/۳۹۸
۷ نیسان قشقایی high ۰۰۰/۶۰۰/۶۵۷
۸ نیسان قشقاییmiddle ۰۰۰/۲۰۰/۶۲۲
۹ تینا xv کلاس high ۰۰۰/۱۰۰/۸۰۴
۱۰ تینا xl کلاس  middle ۰۰۰/۵۰۰/۷۴۳
۱۱ نیومورانو ۰۰۰/۶۰۰/۱۱۱/۱


ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390

نوع خودرو

مبلغ پیش پرداخت

مبلغ وام

مدت بازپرداخت

مبلغ چک

۱۳۱slسایپا

4.670.000

4.000.000

3 چک 6 ماهه

16.00.000

۱۳۱sxسایپا

4.970.000

4.000.000

3 چک 6 ماهه

16.00.000

۱1۱slسایپا

5.300.000

3.500.000

3 چک 5 ماهه

1.360.000

۱11sxسایپا

5.600.000

3.500.000

3چک 5 ماهه

1.360.000

۱۳2slسایپا

5.۷۶۰.000

۳.۰۰۰.۰۰۰

  ۳چک ۶ ماهه

 ۱.۲۰۰.۰۰۰

۱۳2sxسایپا

۵.۹۶۰.۰۰۰ 

 ۳.۰۰۰.۰۰۰

 ۳چک ۶ ماهه

 ۱.۲۰۰.۰۰۰

sxتیبا

۵.۶۴۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰

  ۴چک ۶ ماهه

۱.۹۳۴.۰۰۰ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390
خودرو پلاک شده  مشتري موجود آماده تحویل

نوع خودرو قيمت كارخانه زير قيمت كارخانه
رواسال دوگانه abs مدل ۹۰ رنگ نقره ای ۱۰۳۰۰۰۰۰۰ریال ۹۶۰۰۰۰۰۰ ریال
پرايد صبا اس ال اسم جدید۱۳۱ sl مدل ۹۰ رنگ سفید ۸۴۵۰۰۰۰۰ریال ۸۳۵۰۰۰۰۰ ریال
سایپا ۱۳۲ sl مدل ۹۰ تحویل اسفند ۸۵۷۰۰۰۰۰ریال ۸۴۵۰۰۰۰۰ریال

 ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390
یک توضیح مختصر اینکه خودروی ۱۳۱ همان خودروی صبا با تغییرات جدید میباشد

سايپا X131 SL     فروش 15 روزه سايپا 131 sl 84,000,000
سايپا X131 SX     فروش 15 روزه سايپا 131sx 86,800,000
سايپا 111 انزکتوري SL    فروش 15 روزه سايپا 111sl 86,050,000
سايپا 111 انزکتوري SX    فروش 15 روزه سايپا 111 sx 88,850,000
 ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
نوع خودرو قیمت خودرو زمان تحویل
سايپا 111 SL    متالیک ۸۷۰۵۰۰۰۰ ریال فوری با چهار چک
سايپا 132 SL     متالیک ۸۶۷۰۰۰۰۰ ریال فوری با دوچک

صبا انژکتوري با

سيستم سوئيچ ضدسرقت باترمز ABS 

81220000 ریال فوری

سايپا 141 SX   متالیک 85800000ریال فوری چهار چک شش ماهه
پلاک شده مشتری آماده تحویل تلفن : ۰۹۳۹۶۳۰۸۱۲۲

نوع خودرو رنگ قیمت کارخانه قیمت مشتری تحویل
سايپا 132 SL     نوکمدادی 86700000 ریال 85000000 ریال فوری

صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت 

سفید 757200000 ریال 76500000 ریال فوری
سايپا 132 SX     سفید 87700000  ریال 85500000 ریال فوریارسال توسط سلطان
 
تاريخ : دوشنبه بیستم دی 1389
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت    پيش فروش اعتباري دو وديعه اي صباتحويل ارديبهشت 90(آپشن خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد) و همراه با كارت امداد رايگان_ با 16% سود مشاركت- وديعه دوم 20،000،000 ريال اسفند89 _ مبلغ وام 25،000،000 ريال با بازپرداخت سه فقره چك شخصي 9،760،000 ريال به سررسيدهاي مهر90 و اسفند90 و مرداد91 20,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت    پيش فروش عادي دو وديعه اي صباتحويل ارديبهشت 90 (آپشن خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد) با 21% سود مشاركت و همراه با كارت امداد رايگان _وديعه دوم 15،000،000 ريال اسفند89 20,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت    پيش فروش عادي صباتحويل اسفند 89(آپشن خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد) با 21% سود مشاركت و همراه با كارت امداد رايگان 35,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت    پيش فروش عادي صباتحويل فروردين 90(آپشن خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد) با 21% سود مشاركت و همراه با كارت امداد رايگان 25,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت    پيش فروش اعتباري صباتحويل اسفند89(آپشن خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد) و همراه با كارت امداد رايگان_تخفيف900،000 ريال و مبلغ وام 25،000،000 ريال با بازپرداخت سه فقره چك شخصي 9،760،000 ريال به سررسيدهاي مرداد90 و دي 90 و خرداد91 35,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت    پيش فروش اعتباري صباتحويل فروردين90(آپشن خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد) و همراه با كارت امداد رايگان_تخفيف1،000،000 ريال و مبلغ وام 25،000،000 ريال با بازپرداخت سه فقره چك شخصي 9،760،000 ريال به سررسيدهاي شهريور90 و بهمن 90 و تير91 25,000,000ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : دوشنبه بیستم دی 1389

سايپا 111 SL   
فروش فوري سايپا 111 sl تحويل 30 روزه_همراه با كارت امداد رايگان 85,250,000
سايپا 111 SL    فروش فوري اعتباري سايپا 111 sl_ تحويل 30 روزه _همراه با كارت امداد رايگان_مبلغ وام 30،000،000 ريال با باز پرداخت طي سه چك شش ماهه(روز پانزدهم ماه سررسيد تاريخ چك مي باشد)به مبلغ 12،060،000 ريال (جهت ثبت چكها به نمايندگي مورد نظر مراجعه نماييد) 55,250,000
سايپا 111 SL    فروش فوري اعتباري سايپا 111 sl _تحويل 30 روزه _همراه با كارت امداد رايگان _مبلغ وام20،000،000 ريال با بازپرداخت دو فقره چك شش ماهه (روز پانزدهم ماه سررسيد،تاريخ چك مي باشد) به مبلغ 11،550،000 ريال (جهت ثبت چكها به نمايندگي مورد نظر مراجعه نماييد) 65,250,000
سايپا 132 SL    فروش فوري سايپا 132 sl تحويل 30 روزه_همراه با كارت امداد رايگان 84,900,000ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : چهارشنبه بیستم مرداد 1389
                                 

نوع خودرو شرايط فروش قيمت غيرمتاليك بريال
سايپا 132 SL    فروش فوري خودروي سايپا 132slتحويل 15 روزه 84,900,000
سايپا 111 SL  فروش فوري سايپا 111 sl تحويل 30 روزه 85,250,000
سايپا 111 LX    فروش فوري سايپا 111 lx تحويل 30 روزه 84,550,000

سایپا 111فول انژکتوري با ایموبلایزر   

پيش فروش اعتباري يك وديعه اي سايپا 111(آپشن خودروي مذكور درزمان تحويل مشخص مي گردد) تحويل دي89 _باامكان صلح و كارت امداد رايگان_مبلغ 900،000 ريال تخفيف و مبلغ وام 35،000،000 ريال با بازپرداخت طي 4 فقره چك به مبلغ 10،600،000 ريال به سررسيدهاي خرداد90 ،آبان 90،فروردين 91و شهريور91(پس از ارسال دعوتنامه 35,000,000
سایپا 111فول انژکتوري با ایموبلایزر    پيش فروش عادي يك وديعه اي سايپا 111( آپشن در زمان تحويل مشخص مي گردد)تحويل بهمن 89 - با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% 25,000,000
سایپا 111فول انژکتوري با ایموبلایزر    پيش فروش عادي يك وديعه اي سايپا 111 (آپشن در زمان تحويل مشخص مي گردد)تحويل دي 89 - با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% 35,000,000
سایپا 111فول انژکتوري با ایموبلایزر    پيش فروش عادي دو وديعه اي سايپا 111 ( آپشن در زمان تحويل مشخص مي گردد) تحويل اسفند 89 با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% وديعه دوم دي ماه 89 به مبلغ15،000،000 ريال 20,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت    پيش فروش عادي دو وديعه اي صبا ايموبلايزر تحويل اسفند 89 با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% وديعه دوم دي ماه 89 به مبلغ 15،000،000 ريال 20,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت پيش فروش عادي يك وديعه اي صبا ايموبلايزر تحويل دي 89 - با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% 35,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت پيش فروش عادي يك وديعه اي صبا ايموبلايزر تحويل بهمن 89 - با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% 25,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت پيش فروش اعتباري يك وديعه اي صبا ايموبلايزر تحويل دي89 _با امكان صلح و كارت امداد رايگان _با مبلغ 900،000 ريال تخفيف و مبلغ وام 20،000،000 ريال با بازپرداخت طي 3 فقره چك به مبلغ 7،800،000 ريال به سررسيدهاي خرداد90،آبان90 و فروردين 91 (پس ازارسال دعوتنامه) 35,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت پيش فروش اعتباري يك وديعه اي صبا ايموبلايزر تحويل بهمن89 _با امكان صلح و كارت امداد رايگان _ مبلغ 1،000،000 ريال تخفيف و مبلغ وام 20،000،000 ريال با بازپرداخت طي 3 فقره چك به مبلغ 7،800،000 ريال به سررسيدهاي تير90،آذر90 و ارديبهشت 91 (پس ازارسال دعوتنامه) 25,000,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت پيش فروش اعتباري دو وديعه اي صبا ايموبلايزر تحويل اسفند89 _باامكان صلح و كارت امداد رايگان_مبلغ 15،000،000 ريال وديعه دوم دي89 _ با هديه مشاركت 16% و مبلغ وام 20،000،000 ريال با بازپرداخت طي 3 فقره چك به مبلغ 7،800،000 ريال به سررسيدهاي مرداد90 ،دي 90و خرداد91 (پس از ارسال دعوتنامه ) 20,000,000
صبا دوگانه سوز ضد سرقت    پيش فروش عادي دو وديعه اي صبا دوگانه سوز تحويل اسفند 89 با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 12% وديعه دوم دي ماه 89 به مبلغ 20،000،000 ريال 40,000,000
صبا دوگانه سوز ضد سرقت    پيش فروش عادي يك وديعه اي صبا دوگانه سوز تحويل بهمن 89 - با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 12% 50,000,000
سايپا 141 فول با ايموبلايزر    پيش فروش عادي دو وديعه اي سايپا 141 (آپشن در زمان تحويل مشخص مي گردد) تحويل اسفند 89 با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% وديعه دوم دي ماه 89 به مبلغ15،000،000 ريال 20,000,000
سايپا 141 فول با ايموبلايزر    پيش فروش عادي يك وديعه اي سايپا 141 ( آپشن در زمان تحويل مشخص مي گردد )تحويل دي 89 - با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% 35,000,000
سايپا 141 فول با ايموبلايزر    پيش فروش عادي يك وديعه اي سايپا 141 (آپشن در زمان تحويل مشخص مي گردد )تحويل بهمن 89 - با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% 25,000,000
سايپا 141 فول با ايموبلايزر    پيش فروش اعتباري يك وديعه اي سايپا 141(آپشن خودروي مذكور درزمان تحويل مشخص مي گردد) تحويل بهمن89 _باامكان صلح و كارت امداد رايگان_مبلغ 1،000،000 ريال تخفيف و مبلغ وام 35،000،000 ريال با بازپرداخت طي 4 فقره چك به مبلغ 10،600،000 ريال به سررسيدهاي تير90 ،آذر90،ارديبهشت 91و مهر91(پس از ارسال دعوتنامه ) 25,000,000
سايپا 141 فول با ايموبلايزر    پيش فروش اعتباري دو وديعه اي سايپا 141(آپشن خودروي مذكور درزمان تحويل مشخص مي گردد) تحويل اسفند89 _با هديه مشاركت16% وامكان صلح _ با كارت امداد رايگان_وديعه دوم 15،000،000 ريال دي 89_مبلغ وام 35،000،000 ريال بابازپرداخت طي 4 فقره چك به مبلغ 10،600،000 ريال به سررسيدهاي مرداد90 ،دي90،خرداد91و آبان91 20,000,000
سايپا 141 فول با ايموبلايزر    پيش فروش اعتباري يك وديعه اي سايپا 141(آپشن خودروي مذكور درزمان تحويل مشخص مي گردد) تحويل دي89 _باامكان صلح و كارت امداد رايگان_مبلغ 900،000 ريال تخفيف و مبلغ وام 35،000،000 ريال با بازپرداخت طي 4 فقره چك به مبلغ 10،600،000 ريال به سررسيدهاي خرداد90 ،آبان 90،فروردين 91و شهريور91(پس از ارسال دعوتنامه 35,000,000
سايپا 132 فول انژكتوري ايموبلايزر    پيش فروش عادي دو وديعه اي سايپا 132 ( آپشن در زمان تحويل مشخص مي گردد) تحويل اسفند 89 با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% -وديعه دوم دي ماه 89 به مبلغ15،000،000 ريال 20,000,000
سايپا 132 فول انژكتوري ايموبلايزر    پيش فروش عادي يك وديعه اي سايپا 132 ( آپشن در زمان تحويل مشخص مي گردد )تحويل دي 89 - با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% 35,000,000
سايپا 132 فول انژكتوري ايموبلايزر    پيش فروش عادي يك وديعه اي سايپا 132 (آپشن در زمان تحويل مشخص مي گردد)تحويل بهمن 89 - با امكان صلح و كارت امداد رايگان و هديه مشاركت 21% 25,000,000
سايپا 132 فول انژكتوري ايموبلايزر    پيش فروش اعتباري يك وديعه اي سايپا 132 (آپشن خودروي مذكور درزمان تحويل مشخص مي گردد) تحويل دي89 _باامكان صلح و كارت امداد رايگان_مبلغ 900،000 ريال تخفيف و مبلغ وام 30،000،000 ريال با بازپرداخت طي 3 فقره چك به مبلغ 12،100،000 ريال به سررسيدهاي تير90 ،دي 90و تير91 (پس از ارسال دعوتنامه ) 35,000,000ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : چهارشنبه بیستم مرداد 1389
نوع خودرو شرايط فروش قيمت غير متاليك
SX زانتيا2000 فروش فوري زانتیا SX2000 تحویل 30 روزه 270,250,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت فروش فوري صبا ايموبلايزر تحویل 30 روزه 75,720,000 ريال
صبا فول انژکتوري هيدروليک ضد سرقت فروش فوري صبا فرمان هیدرولیک با ايموبلايزر تحویل 30 روزه 78,520,000 ريال
ABS سايپا 111 هيدروليك ايموبلايزر با ترمز فروش فوري سايپا 111 فرمان هيدروليك با ترمز ABS ايموبلايزر تحویل 30 روزه 88,050,000 ريال
قيمت متاليك ۱۸۰۰۰۰۰ ريال بيشتر هيدروليك ۲۸۵۰۰۰۰ ريال بيشتر دوگانه سوز ۸۲۰۰۰۰۰ ريال بيشترارسال توسط سلطان
 
تاريخ : شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1389
               

انواع خودرو

نوع تحویل

قیمت

SX زانتيا2000

فروش فوری زانتیا SX2000- تحویل 10 روزه

270,190,000

سايپا 141 فول با ايموبلايزر

فروش فوری سایپا 141- تحویل 30 روزه

78,810,000 

صبا فول انژکتوري هيدروليک ضد سرقت فروش فوری صبا هیدرولیک - تحویل 30 روزه 79,400,000
صبا انژکتوري با سيستم سوئيچ ضدسرقت فروش فوری صبا ایموبلایزر - تحویل 15 روزه 76,600,000
سايپا 132 فول انژكتوري ايموبلايزر فروش فوری سایپا 132- تحویل 15 روزه 78,950,000
سایپا 111فول انژکتوري با ایموبلایزر پیش فروش سایپا 111 باایموبلایزر تحویل شهریور 89 - تخفیف 1,850,000ریال با امکان صلح با 20000000 ریال وام نحوه پرداخت سه فقره چك شخصي به مبالغ 7800000 ریال با سررسيدهاي بهمن 89، تیر90 و آذر 90 35,000,000
ريو مجهز به سيستم ضد سرقت پیش فروش ریو با سیستم ضد سرقت تحویل آبان 89 - با امکان صلح و 14% هدیه مشارکت 70,000,000
                   

 ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : شنبه دهم بهمن 1388

مدارک مورد نیاز

 ۱. پر نمودن فرم پیشنهاد صدور بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین  

۲. اصل بیمه نامه شخص ثالث سال قبل (درصورت وجود)

۳. كپی كارت خودرو

۴. كپی كارت شناسایی مالك خودروارسال توسط سلطان
 
تاريخ : دوشنبه دوم آذر 1388

       نرخ حق بيمه هاي ثالث با 15% ماليات

رديف

بدون تخفيف

بايكسال تخفيف

بادوسال تخفيف

باسه سال تخفيف

بدون تخفيف

بايكسال تخفيف

بادوسال تخفيف

باسه سال تخفيف

بدون تخفيف

بايكسال تخفيف

بادوسال تخفيف

باسه سال تخفيف

بدون تخفيف

بايكسال تخفيف

تعهدات

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

سرنشين.

ديه مالي

مبلغ

10/53/1335

10/53/1335

10/53/1335

10/53/1335

10/53/1335

10/53/1335

10/53/1335

10/53/1335

10/60/1335

10/60/1335

10/60/1335

10/60/1335

10/60/2

10/60/2

پرايد

2192000

200400

1903000

1803000

2255000

2064000

1960000

1856000

2426000

2227000

2114000

2002000

2505000

2302000

ريو

2536000

2317000

2199000

2081000

2611000

2388000

2266000

2145000

2812000

2579000

2447000

2316000

2901000

2664000

پژو روا

2536000

2317000

2199000

2081000

2611000

2388000

2266000

2145000

2812000

2579000

2447000

2316000

2901000

2664000

پژوآردي

2536000

2317000

2199000

2081000

2611000

2388000

2266000

2145000

2812000

2579000

2447000

2316000

2901000

2664000

پژو405

2536000

2317000

2199000

2081000

2611000

2388000

2266000

2145000

2812000

2579000

2447000

2316000

2901000

2664000

پژو206

2536000

2317000

2199000

2081000

2611000

2388000

2266000

2145000

2812000

2579000

2447000

2316000

2901000

2664000

زانتيا

2536000

2317000

2199000

2081000

2611000

2388000

2266000

2145000

2812000

2579000

2447000

2316000

2901000

2664000

پي كي

2192000

2004000

1903000

1803000

2255000

2064000

1960000

1856000

2426000

2227000

2114000

2002000

2505000

2302000

پيكان

2192000

2004000

1903000

1803000

2255000

2064000

1960000

1856000

2426000

2227000

2114000

2002000

2505000

2302000

ال 90

2581000

2362000

2244000

2126000

2656000

2433000

2311000

2189000

2857000

2624000

2492000

2360000

2946000

2709000

ماكسيما

2867000

2617000

2483000

2348000

2951000

2967000

2558000

2419000

3185000

2918000

2768000

2618000

3284000

3013000

رونيز

2867000

2617000

2483000

2348000

2951000

2967000

2558000

2419000

3185000

2918000

2768000

2618000

3284000

3013000

نيسان وانت

2707000

2478000

2354000

2231000

2782000

2548000

2421000

2295000

2983000

2739000

2602000

2466000

3072000

2824000

مزدا دو كابين

2953000

2723000

2600000

2477000

3027000

2794000

2667000

2540000

3228000

2985000

2848000

2711000

3318000

3070000

مزداتك

كابين

2283000

2092000

1991000

1889000

2344000

2151000

2046000

1941000

2510000

2308000

2195000

2082000

2579000

2374000

 ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : شنبه شانزدهم آبان 1388

  بیمه شخص ثالث 

بیمه شخص ثالث همانگونه كه از نام آن مشخص مي گردد ،

خسارتهاي وارد به اشخاص ثالث را پوشش مي دهد و چون با

عنوان اتومبيل مطرح مي شود پس خسارتهايي كه رانندگان

اتومبيل به افراد ثالث و اموال آنها وارد مي نمايند ، بيمه شخص

ثالث اتومبيل نام دارد.

شخص ثالث به كليه افرادي مي گويند كه در هنگام رانندگي ممكن

است به آنها برخورد نمائيم.

 البته بعضي اشخاص ثالث تلقي نمي شوند ، مثل : مالك ،

بيمه گذار ، راننده و وابستگان اوليه و افراد تحت تكفل آنها مثل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و فرزندان آنها و اجداد و ساير افراد تحت تكفل. (بجز خواهر و برادر)

طبق ماده 1 قانون شخص ثالث همه كساني كه اقدام به رانندگي

 مي نمايند ملزم به خريد بيمه شخص ثالث مي باشند.
انواع پوششهاي بيمه شخص ثالث :
در اين نوع بيمه نامه 2 نوع خسارت جبران مي شود.
الف) خسارتهاي وارد به اموال افراد ثالث كه خسارت مالي ناميده مي شود و جبران كننده خسارت وارده به وسائل منقول و غيرمنقولي است كه با اتومبيلي بيمه شده برخورد نموده و آسيب ديده است.
  ب‌) خسارتهاي وارد به جان افراد ثالث كه خسارت جاني يا بدني ناميده مي شود و شامل فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه با مورد بيمه مي باشد.

پس بيمه نامه شخص ثالث داراي دو پوشش مالي و جاني است كه جبران اين خسارتها حداكثر مطابق رقمهاي ذكر شده در بيمه نامه از سوي شركت بيمه قابل جبران مي باشد.

 توضيح 1 : طبق مقررات اعلام شده از سوي قوه قضائيه و مصوبات شوراي عالي بيمه تعهدات مالي و جاني بيمه شخص ثالث به شرح زير مي باشد :
     تعهدات مالي حداقل 000/000/10 ريال .
     تعهدات جاني فوت و نقص عضو كامل با احتساب ماههای حرام  هر نفر 000/350/53 ريال .
     بر مبناي قيمت 100 شتر در ماه عادي و3/1(133) شتر در ماه حرام محاسبه گرديده است. (چنانچه حادثه و  فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف ديه كامل يك مرد مسلمان از 100 شتر به 3/1(133) افزايش مي يابد.)

 توضيح 2 : ماههاي حرام عبارتند از محرم ، رجب ، ذيقعده و ذيحجه مي باشد.

 توضيح 3 : از آنجا كه براي تعيين ميزان ديه ، شتر مورد محاسبه قرار مي گيرد ، مقصرين حادثه در هنگام انتخاب نوع ديه بايستي شتر را كه بعنوان معيار محاسبه ديه در بيمه نامه معين گرديده انتخاب نمايند.

 توضيح 4 : در هر حادثه ممكن است سرنشينان اتومبيل بيمه شده نيز دچار حادثه شوند كه تحت پوشش بيمه سرنشين قرار مي گيرند و براي سهولت كار بيمه سرنشين نيز در كارت بيمه شخص ثالث صادر مي شود و نيازي به پرداخت حق بيمه اضافي نيست.

 توضيح 5 : كوپنهاي بيمه : در بيمه شخص ثالث  4 كوپن قابل برش وجود دارد كه در هر حادثه هنگام استفاده از بيمه نامه يكي از كوپنها جدا شده و به شركت بيمه تحويل مي شود.
 شركت بيمه نيز در پايان دوره بيمه براي تمديد بيمه نامه مشخصات بيمه نامه قبلي و كوپنهاي باقيمانده آنرا ملاك عمل قرار مي دهد و بر اساس ميزان تعهدات و تعداد كوپنهاي موجود در بيمه نامه  و تخفيفات سالهاي قبل نرخ و تعرفه را اعمال مي نمايد.

 توضيح 6 : نرخ حق بيمه : نرخ حق بيمه اتومبيل در بخش راهنماي خريد بيمه توضيح داده شده است كه طبق قانون تخفيف عدم خسارت يا جريمه تعدد خسارت و يا جريمه نداشتن بيمه قبلي در نرخ هاي مصوب اعمال مي گردد.

 توضيح 7 : چگونگي خريد بيمه نامه و اعلام خسارت : اين توضيحات نيز در بخش راهنماي خريد بيمه و راهنماي دريافت خسارت تعريف شده است.

 توضيح 8 : برچسب بيمه شخص ثالث : طبق هماهنگي بعمل آمده في مابين راهنمائي و رانندگي و شركتهاي بيمه مقرراست كه كليه دارندگان اتومبيلهاي داراي بيمه نامه شخص ثالث در هنگام خريد بيمه يك برچسب شخص ثالث نيز دريافت نموده و روي اتومبيل خود نصب نمايندتا نيروي انتظامي با رؤيت آن متوجه دارا بودن بيمه نامه اتومبيل مذكور شده و موجب توقف آن نگردد.

 تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه شخص ثالث :
بيمه گر     : شركت بيمه

 بيمه گذار : مشتري بيمه

مورد بيمه : شخص يا وسيله و يا سرمايه اي كه بيمه شده.

حق بيمه  : مبلغي است كه بابت خريد بيمه به شركت بيمه پرداخت مي شود و در اصطلاح عموم همان نرخ تعيين شده بابت خريد بيمه است.

خسارت   : زياني كه مقصر حادثه به افراد ثالث وارد مي نمايد كه در خسارتهاي جاني يا بدني به آن غرامت بدني هم مي گويند و بر اساس رأي دادگاه ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

شخص ثالث : كليه افراد غير از راننده ، مالك و بيمه گذار و افراد تحت تكفل آنها كه در هنگام رانندگي در مقابل راننده قرار مي گيرند و احتمال حادثه براي آنها و اموالشان وجود دارد.

 زيانديده : افرادي هستند كه در هنگام رانندگي و استفاده از مورد بيمه احتمال خطر براي آنها وجود دارد.

زيانديده همان شخص ثالث است.

بيمه مسئوليت : بيمه اي كه مسئوليت بيمه گذار را در مقابل افراد ثالث پوشش مي دهد.
پس بيمه شخص ثالث نوعي بيمه مسئوليت است.

پيشنهاد بيمه : درخواستي است كه بيمه گذار هنگام خريد بيمه نامه به بيمه گر ارائه مي دهد و در آن مشخصات مورد بيمه و تقاضاي خود را اعلام مي نمايد. اظهارت بيمه گذار در برگ پيشنهاد و در بيمه نامه قيد گرديد. و در هنگام پرداخت خسارت به زيانديده مورد نظر قرار مي گيرد.

خسارت مالي : خسارتهايي است كه به مال افراد ثالث وارد مي شود.

خسارت جاني : خسارتهايي است كه به جان افراد ثالث وارد مي شود و شامل فوت ، نقص عضو كلي و جزئي و هزينه پزشكي است.

كروكي يا گزارش انتظامي : گزارشي است كه نيروي انتظامي در هنگام بروز حادثه تهيه مي نمايد و زيانديده ملزم است براي دريافت خسارت آنرا به شركت بيمه ارائه نمايد.

 توضيح : خسارتهاي كمتر از 000/000/1 ريال نياز به كروكي ندارد اما لازم است اتومبيل مقصر و زيانديده از طرف شركت بيمه رؤيت شود. ضمناً براي دريافت خسارت بدون كروكي بايستي هر دو اتومبيل داراي بيمه شخص ثالث باشند.

- مراكز پرداخت خسارت ثالث بدون كروكي در بخش مربوطه در سايت درج گرديده است.

ديه : خسارتهاي جاني ، مقصر را ملزم به پرداخت غرامت به زيانديده مي نمايد و در دين مبين اسلام و محاكم قضايي كشورهاي اسلامي ميزان ديه را شرع مشخص كرده و در قانون شخص ثالث ملاك عمل قرار گرفته است.

انواع ديه : انواع معمول ديه در حال حاضر شتر ،‌ گاو وگوسفند است و ارزانترين نوع ديه با توجه به تعداد آن 100 شتر براي يك ديه كامل يك مرد مسلمان و 3/1(133) شتر براي يك ديه كامل مرد در ماه حرام معمول گرديده است و مقصر نيز مي بايست نوع ديه را بر اساس شتر انتخاب نمايد تا با توجه به تعهد شركت هاي بيمه بر مبناي شتر مشكلي در پرداخت ديه نداشته باشد.

 ديه زن : ديه زن در اسلام چناچه از 3/1 ديه كامل تجاوز نمايد نصف ديه مرد محاسبه مي شود.ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : شنبه شانزدهم آبان 1388
 

بيمه نامه بدنه

بيمه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارات ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل مورد بيمه اتفاق مي افتد و بطورمعمول و در بيمه نامه هاي عادي شامل سه خطر : حادثه ، آتش سوزي و دزدي كلي‌ مي باشد.

 

حادثه :
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگري با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني و سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي .


آتش سوزي  :
آتش سوزي ناشي از صاعقه و انفجار نيز از خطرات تحت پوشش بيمه بدنه مي باشند و چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق شود خسارت آن قابل جبران مي باشد ولي چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههاي الكتريكي اتومبيل ناشي از كار آنها باشد قابل جبران نيست .


دزدي كلي :
همانطوريكه از نام آن استنباط مي شود سرقت اتومبيل و يا وسائل اضافي آن كلا سرقت شود و ديگر كشف نگردد و يا آنكه اتومبيل به سرقت رفته كشف گرديده و پس از كشف مشخص شود لوازمي از آن به سرقت رفته باشد و يا در حين سرقت خساراتي به اتومبيل مورد بيمه وارد آيد .
 

 

خطرات تبعي و تكميلي
همانگونه كه ذكر گرديد خطرات ديگري در بيمه نامه بدنه اتومبيل تحت پوشش قرار مي گيرد كه در بيمه نامه هاي معمولي جزو خطرات اصلي بيمه شده نمي باشد اما بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اي اندك پوششهاي تكميلي مورد نظر خويش را دريافت نموده و ضمن تامين رضايت خاطر خويش ، موجبات بهره مندي از خدمات ارزنده اين شركت را براي خود فراهم نمايد .


انواع پوششهاي تکميلي

 سرقت درجاي قطعات و لوازم وسيله نقليه
چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي گردد و همانگونه كه قبلا گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نمي باشد در اين صورت بيمه گذار مي تواند هنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش ، رينگ ، لاستيك و...) را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .
لازم به ذكر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتي كه تحت پوشش سرقت درجا قرار مي گيرند از 20% كل سرمايه (اتومبيل مورد بيمه) تجاوز نخواهد كرد .


 شكست شيشه به تنهايي
با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه و يا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران مي باشد .


 غرامت ايام تعميرات
در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام كارشناسي براي مدتي الزاما در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينه هاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت كار مفيد روي آن به عهده بيمه گر مي باشد و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه اي اندك به هنگام صدور بيمه تحت پوشش قرار مي گيرد و بيمه گذار در اين راستا نيز از خدمات بيمه اي مورد نظر خويش بهره مند مي گردد .

لازم به ذكر است حداكثر تعهدات بيمه گر براي اين پوشش تكميلي 30 روز بوده و توقف مفيد در تعميرگاه ، زمان مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار و مورد تاييد كارشناس بيمه گر است كه از آغاز عمليات تعمير و بازسازي تا پايان آن بطول خواهد انجاميد . اما غرامت سه روز اول ايام تعميرات بعنوان فرانشيز كسر خواهد گرديد .


 نوسانات قيمت
با توجه به اينكه ارزش اتومبيل مورد بيمه ممكن است در اثر شرايط بازار در طول مدت اعتبار بيمه نامه افزايش پيدا كرده و اتومبيل مورد بيمه در هنگام حادثه بيشتر از مبلغ بيمه شده در روز شروع بيمه نامه ارزش داشته باشد مي توان با خريد اين پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بيمه خسارت را نشبت به ارزش واقعي روز دريافت نمود . لازم به ذكر است كه نوسانات قيمت فقط در مورد خسارات جزئي قابل پوشش مي باشد. بنابراين از بيمه گذاران محترم و هموطنان گرامي دعوت بعمل مي آيد چنانچه در مدت اعتبار بيمه نامه بدنه خود با افزايش ارزش اتومبيل خود مواجه گرديدند جهت افزايش سرمايه به بيمه گر خويش مراجعه نمايند و اقدامات لازم را به انجام رسانند .


 بلاياي طبيعي
با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه مختصر خطرات ناشي از (سيل ، زمين لرزه ، آتشفشان) نيز مي تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد .


 خطرات ناشي از مواد شيميايي
جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز بادرخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه مختصر مي تواند بعنوان پوشش تكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد .

 


توضيحات مهم در مورد بيمه بدنه اتومبيل

 مورد بيمه بايستي به قيمت روز بيمه شود تا بيمه گر با وصول حق بيمه واقعي زيانهاي جزئي و كلي وارده را به نحو مطلوب جبران نمايد . بدين ترتيب پيشنهاد مي شود كه وسيله نقليه حتما مطابق با قيمت روز به همراه لوازم اضافي منصوبه بر روي آن به رويت كارشناس بيمه گر رسيده و تحت پوشش بيمه قرار گيرد ؛ لازم به ذكر است بهترين ملاك ارزش گذاري تعيين قيمت اتومبيل ، نظر كارشناس مجرب شركت بيمه اي است كه صرفاً‌ جنبه مشاوره دارد.
 چنانچه مورد بيمه به شخص ديگري فروخته مي شود ، بلافاصله به شركت بيمه اطلاع داده شود تا در صورت درخواست ادامه اعتبار بيمه نامه شركت بيمه نام بيمه گذار را تغيير داده و بيمه نامه رسماً به خريدار جديد منتقل گردد .
 هر گونه تغيير در كاربري مورد بيمه بايستي به اطلاع شركت بيمه برسد .

اصطلاحات مرسوم در مورد بيمه بدنه اتومبيل

بيمه گر : شرکت بيمه


بيمه گذار : مشتري يا مالک اتومبيل و يا شخصي که در قبال اتومبيل مسئوليت دارد و اتومبيل از سوي مالک به وي تحويل داده شده مي تواند نفع بيمه اي يا مسئوليت خود را در قبال نگهداري از اتومبيل نزد شرکت بيمه ، بيمه کند و بيمه نامه را بنام خود نيز صادر مي نمايد.


فرانشيز : در قانون بيمه بخشي از هزينه خسارت بعهده راننده يا بيمه گذار مي باشد که به آن فرانشيز مي گويند که در حادثه و آتش سوزي ده درصد و در سرقت بيست درصد ميباشد و حداقل مبلغ 500000 ريال است.
هرگاه حادثه اي تکرار شود فرانشيز در مراحل بعد به همان ميزان افزايش مي يابد .
سرقت کلي و جزيي : سرقت کلي به معناي دزديده شدن کل اتومبيل است اما چنانچه وسيله اي مثل راديو ضبط و ساير وسايل اضافي دزديده شود ( بدون آنکه اتومبيل بسرقت برده شود ) سرقت جزيي ناميده مي شود که همانگونه که ذکر شد سرقت جزيي جزو خطرات اصلي بيمه بدنه نيست و در صورت نياز بيمه گذار مي تواند بعنوان پوشش اضافي اقدام به خريد آن بنمايد.


استهلاک : اتومبيلهاي مورد بيمه پس از 3 سال استفاده و کاربري دچار استهلاک مي شوند و در چنين شرايطي ارزش لوازم آن بعنوان لوازم مستعمل شناخته شده و از قيمت لوازم دست اول کمتر است که در هنگام محاسبه خسارت براي تطبيق هزينه لوازم نو با هزينه لوازم آسيب ديده که جنبه مستعمل پيدا نموده رقمي بعنوان استهلاک از خسارت بدنه کسر مي شود .


بازديد اوليه : براي اطمينان از سلامت اتومبيل در هنگام خريد بيمه ضروري است اتومبيل توسط کارشناس شرکت بيمه بازديد شود به اين امر اصطلاحا بازديد اوليه مي گويند.
چنانچه بيمه گذار قبل از پايان مهلت اعتبار بيمه بدنه مجددا براي سال بعد اقدام به خريد بيمه نامه نمايد نيازي به بازديد اوليه نمي باشد . اما اگر تاريخ اعتبار بيمه نامه پايان گرفته و مشتري پس از پايان مهلت بيمه اقدام به خريد بيمه نامه مجدد بنمايد لازم است که اتومبيل وي توسط کارشناس مجدداً بازديد و سلامت آن تاييد شود.


بازديد مجدد : هر زمان خسارتي اتفاق افتاده و بيمه گذار مبلغ خسارت و يا تعمير اتومبيل را از شرکت بيمه دريافت نمايد موظف است پس از تعمير اتومبيل را به رؤيت کارشناس بيمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بيمه اطلاع يافته و در بيمه نامه اين موضوع ذکر شود به اين امر اصطلاحا بازديد مجدد ( پس از خسارت ) مي گويند. علت اين امر آنست که مشتري موظف است پس از دريافت خسارت اتومبيل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتي وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جديد است يا قبلي.


اصل حسن نيت : اگر چه قوانين و مقررات مدون در بيمه تمام اقدامات لازم را معين و تعريف نموده است اما اساس فعاليت بيمه از سوي بيمه گر و بيمه گذار حسن نيت طرفين مي باشد که در بسياري موارد مبناي اوليه خريد بيمه و يا پرداخت خسارت اصل حسن نيت مي باشد.


شرايط عمومي : کليه مقررات تعيين شده در بيمه که طرفين ملزم به رعايت آن هستند شرايط عمومي بيمه نامه ناميده مي شود که معمولا ضميمه برگ بيمه نامه مي باشد و براي کليه خريداران بيمه بدنه اتومبيل و شرکت هاي بيمه قابل اجرا مي باشد.


شرايط خصوصي : هر شرط و يا قراري که بين بيمه گذار و بيمه گر خارج از شرايط عمومي در نظر گرفته شود بعنوان شرايط خصوصي آن بيمه نامه تلقي گرديده و بايستي بعنوان شرط خصوصي و استثنا در بيمه نامه ذکر شود تا طرفين ملزم به اجراي آن باشند . 

ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آبان 1388

ایمیل :                                              abdi.saipa@gmail.com

تلفن تماس : ۰۹۳۷۹۹۱۴۹۸۵

             ۰۹۱۲۶۳۰۸۱۲۲

 ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : شنبه سیزدهم تیر 1388
واگذاري خودرو ۱۴۱ و صبا و ۱۳۲ تحويل فوري

         

  ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : چهارشنبه دهم تیر 1388
  

 

نوع خودرو

قيمت تحويل فوري

قيمت تحويل 30 روزه

غير متاليك

متاليك

غير متاليك

متاليك

پرايد 132 تك سوز با ABS

81۹۵0000

83۷۵0000

81۹۵0000

83۷۵0000

پرايد132 دوگانه  سوز

8۶۰۱0000

8۷۸۱0000

8۶۰۱0000

8۷۸۱0000

پرايد 132 تك سوز فرمان هيدروليك

81۷۵0000

83۵۵0000

81۷۵0000

83۵۵0000ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : چهارشنبه دهم تیر 1388
           

نوع خودرو

قيمت تحويل فوري

قيمت تحويل 30 روزه

غير متاليك

متاليك

غير متاليك

متاليك

پرايد صبا تك سوز با ABS

۷۹۶۰۰۰۰۰

8۱۴۰0000

۷۹۶۰۰۰۰۰

8۱۴۰0000

پرايد صبا دوگانه  سوز

۸۴۸۰۰۰۰۰

8۶۶00000

۸۴۸۰۰۰۰۰

8۶۶00000

پرايد صبا تك سوز فرمان هيدروليك

79۴00000

81۲00000

79۴00000

81۲00000

پرايد صبا دوگانه سوز فرمان هيدروليك

87۶00000

8۷۷۸0000

87۶00000

8۷۷۸0000ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : چهارشنبه دهم تیر 1388
                   

نوع خودرو

قيمت تحويل فوري

قيمت تحويل 30 روزه

غير متاليك

متاليك

غير متاليك

متاليك

ريـو  

---------------

----------

12۷۰۴0000

1۳۳00۰۰00ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : چهارشنبه دهم تیر 1388
               

نوع خودرو

قيمت تحويل فوري

قيمت تحويل 30 روزه

غير متاليك

متاليك

غير متاليك

متاليك

زانتيا sx2000

27۰۱۹0000

27۰۱۹0000

27۰۱۹0000

27۰۱۹0000ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : چهارشنبه دهم تیر 1388
        

نوع خودرو

قيمت تحويل فوري

قيمت تحويل 30 روزه

غير متاليك

متاليك

غير متاليك

متاليك

نسيم  فول انژكتوري با نام جدید ۱۱۱ 

ورود به بازار سال آینده

ورود به بازار سال آینده

-----------

-------------

نسيم  فول انژكتوري فرمان هيدروليك با نام جدید ۱۱۱

---------

----------

---------

------------

  ارسال توسط سلطان
 
تاريخ : سه شنبه نهم تیر 1388

          

نوع خودرو

قيمت تحويل فوري

قيمت تحويل 30 روزه

غير متاليك

متاليك

غير متاليك

متاليك

پرايد141 تك سوز رينگ آلومينيومي

7۸۰۰۰۰۰۰

7۹۸۰۰۰۰۰

7۷۵0000

7۹۳۰0000

پرايد141 دوگانه  سوز رينگ آلومينيومي

8۵۹۰۰۰۰۰

8۷۷۰۰۰۰۰

۸۵۴۰۰۰۰۰

۸۷۲۰۰۰۰۰

پرايد141 تك سوز رينگ آلومينيومي فرمان هيدروليك

۸۰۵۰۰۰۰۰

8۲۳۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰۰

۸۱۸۰۰۰۰۰

پرايد141 دوگانه  سوز رينگ آلومينيومي فرمان هيدروليك

8۸۴۰۰۰۰۰

۹۰۲۰۰۰۰۰

۸۷۹۰۰۰۰۰

۸۹۷۰۰۰۰۰ارسال توسط سلطان

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ